HG 807/2014

Hotararea de Guvern nr.  807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie

 Obiectivul Schemei

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

 Beneficiari eligibili  

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică.

Întreprinderile nou create sunt eligibile doar în cazul în care aceste întreprinderi nu au aparținut unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care se solicită finanțare.

Intreprinderile existente trebuie să fi înregistrat o situație bună în ultimul exercițiu financiar: rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât 0, capitaluri proprii pozitive, capital social subscris vărsat de minimum 100.000 lei pentru întreprinderile nou create etc.

 Ajutorul de stat

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 44 milioane lei echivalentul a 10 milioane de euro.

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro.

 Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează sa beneficieze de ajutor de stat este de 150 de intreprinderi.

  Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără TVA, respectiv achiziționării de active corporale și necorporale precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor, aferente realizării investiției inițiale.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *