Ghidul solicitantului- POR 2014-2020, Axa 2.1.

 •  

   

   Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

  2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

  1. Limitele minime si maxime ale finantarii
  1. Pentru construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderi, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale

  Valoare maximă: 200 000 euro 100% nerambursabil

  1. Intensitatea ajutorului de stat ablicabilă în cadrul POR 2014-2020

   

                          CRITERII DE ELIGIBILITATE

  Potențialii solicitanți în cadrul POR 2014-2020, Axa 2.1 

  • microintreprindei cu istoric de minim 1 an fiscal integral care nu au inregistrat pierderi
  • Dovedirea dreptului de proprietate/concesiune/administrare pentru proiectele care implică execuţia de lucrări de construcţii (numai cu autorizație de construire)

  Solicitantul deţine titlul de proprietate asupra terenului şi/sau asupra infrastructurii, deţinând un alt act care îi conferă dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii.

  Dreptul de proprietate privată

  Solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate sau să aibă în concesiune imobilul, această cerinţă fiind restrictivă, neputând fi acoperit de un alt drept asupra terenului, fie el un dezmembrământ al dreptului de proprietate, fie un contract de închiriere/comodat/cesiune care poate cuprinde elemente specifice contractului de concesiune.

  Pentru proiectele de infrastructură, un solicitant care deţine un contract de închiriere/ cesiune/comodat/uzufruct/superficie nu este eligibil.

   Dovedirea dreptului de concesiune/folosință/uz/ uzufruct/ de superficie trebuie să acopere o perioadă de minim 3 ani de la data estimată a finalizării perioadei de implementare a proiectului.

  1. Cheltuieli eligibile:
  • Active corporale: achizitionarea de terenuri cu sau fara constructii, in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile;

  Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spatiului de productie/ prestare servicii, echipamente, utilaje, dotari

  Dovedirea dreptului de proprietate/ concesiune/ administrare/ folosință/ de uz/ de uzufruct/ de superficie/ comodat pentru proiectele exclusiv de servicii/dotări și lucrări de construire fără autorizație de construire

  • Active necorporale: licențe, programe informatice, etc.
  • Servicii de consultanță
  • Activitati de audit financiar extern
  • Cheltuieli diverse și neprevăzute, max 10%, justificat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *