Category Archives: HG 807/2014

Schema HG 807/2014

Schema de ajutor de stat HG 807/2014 modificata prin HG 476/2018 finanteaza proiecte de investitii de minim 3 mil euro-50% nerambursabil

Pe 9 iulie a fost adoptata HG 476/2018 care modifica HG 807/2014 ce reglementeaza acordarea ajutoarelor de stat pentru companii din domeniul productiei.
Conform HG 476 sunt eligibile companii nou infiintate sau existente, IMM –uri sau companii mari care doresc sa acceseze finantare nerambursabila pentru proiecte de investitii (constructie hala noua, extindere, achizitie echipamente noi) in valoare de minim 3 mil euro.
Se acorda 50% nerambursabil cu exceptia Regiunii Vest (Arad, Timis, Hunedoara, Caras) unde companiile primesc doar 35% nerambursabil.
Bucuresti si Ilfov-10%.
La inceputul lunii august va fi publicat ghidul consolidat, iar ulterior va fi anuntata deschiderea sesiunii, cel mai probabil pentru septembrie-octombrie.
Avand in vedere principiul “primul venit, primul servit” dat de articolul care metioneaza ca proiectele depuse dupa epuizarea bugetului alocat vor fi returnate beneficiarilor,se recomanda pregatirea proiectelor si depunerea acestora in primele zile de la deschiderea sesiunii.
Schema functioneaza pe mecanismul cererilor de rambursare, nu se acorda avans; rambursarile se pot realiza gradual, pe faze de lucrari/achizitii echipamente.
Pentru a depune proiectul companiile ar trebui sa aiba terenul, un proiect minimal de arhitectura si deviz general-in cazul in care se depune un proiect cu constructie de hala/achizitie echipamente, oferte pentru echipamente, un flux tehnologic foarte clar si previziuni financiare care sa prognozeze plata de taxe si impozite pe 5 ani in exact acelasi cuantum cu ajutorul de stat primit.
In cadrul planului de afaceri societatea trebuie sa demonstreze existenta unor contracte ferme pe termen mediu si lung (minim 3-5 ani) pentru vanzarea produselor care vor rezulta din noul proiect de investitii.
Un aspect pozitiv al HG 476/2018 este faptul ca se permite demararea investitiei imediat dupa depunerea cererii de finantare, aspect care nu era permis inainte decat dupa emiterea Acordului de finantare, ceea ce bloca investitia timp de minim 1 an.
Beneficiarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca vor trebui sa probeze sursa cofinantarii proiectului-credit bancar –scrisoare de confort, imprumut intragrup sau din resurse proprii daca situatiile financiare pe 2017 permit.

HG 807/2014

Hotararea de Guvern nr.  807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie

 Obiectivul Schemei

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

 Beneficiari eligibili  

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică.

Întreprinderile nou create sunt eligibile doar în cazul în care aceste întreprinderi nu au aparținut unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care se solicită finanțare.

Intreprinderile existente trebuie să fi înregistrat o situație bună în ultimul exercițiu financiar: rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât 0, capitaluri proprii pozitive, capital social subscris vărsat de minimum 100.000 lei pentru întreprinderile nou create etc.

 Ajutorul de stat

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 44 milioane lei echivalentul a 10 milioane de euro.

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro.

 Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează sa beneficieze de ajutor de stat este de 150 de intreprinderi.

  Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără TVA, respectiv achiziționării de active corporale și necorporale precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor, aferente realizării investiției inițiale.