Category Archives: HG 332/2014

Schema HG 332/2014

HG 332/2014

Hotărârea de Guvern nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Obiectivul Schemei

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale care determină crearea de locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei.

Beneficiari eligibili  

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, I.M.M.-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cumodificările şi completările ulterioare.

Ajutorul de stat

Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale.

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

  • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2020;
  • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanţare emise, pentru perioada 2015-2025.

Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31  decembrie2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

  • locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
  • locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.

Lista codurilor Caen care NU sunt eligibile

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumire cod CAEN

SECŢIUNEA A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

1

01

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

2

02

Silvicultură şi exploatare forestieră

3

03

Pescuitul şi acvacultura
SECŢIUNEA B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

4

05

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

5

06

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

6

071

Extracţia minereurilor feroase

7

0892

Extracţia şi aglomerarea turbei

8

091

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

9

099

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

10

102

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

11

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

12

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

13

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

14

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

15

1105

Fabricarea berii

16

1106

Fabricarea malţului

17

12

Fabricarea produselor din tutun

18

131

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

19

19

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

20

2014

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

21

2051

Fabricarea explozivelor

22

206

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

23

24

Industria metalurgică

24

254

Fabricarea armamentului şi muniţiei

25

2591

Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel

26

301

Construcţia de nave şi bărci

27

304

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

28

33

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
SECŢIUNEA D – PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

29

35

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
SECŢIUNEA F – CONSTRUCŢII

30

41

Construcţii de clădiri

31

42

Lucrări de geniu civil

32

4399

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
SECŢIUNEA G – COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL;  REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

33

45

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

34

46

Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

35

47

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
SECŢIUNEA H – TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

36

49

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

37

50

Transporturi pe apă

38

51

Transporturi aeriene

39

522

Activităţi anexe pentru transporturi
SECŢIUNEA I – HOTELURI ŞI RESTAURANTE

40

55

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

41

56

Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
SECŢIUNEA J – INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

42

60

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

43

61

Telecomunicaţii
SECŢIUNEA K – INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI

44

64

Intermediri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

45

65

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

46

66

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
SECŢIUNEA L – TRANZACŢII IMOBILIARE

47

68

Tranzacţii imobiliare
SECŢIUNEA N – ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

48

77

Activităţi de închiriere şi leasing

49

78

Activităţi de servicii privind forţa de muncă
SECŢIUNEA O – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

50

84

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
SECŢIUNEA R – ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

51

92

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

52

93

Activităţi sportive, recreative şi distractive
SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

53

94

Activităţi asociative diverse
SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

54

97

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

55

98

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
SECŢIUNEA U – ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

56

99

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

Pentru mai multe informaţii accesaţi linkul

http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=domenii