In urma serviciilor prestate de catre SC REI FINANCE ADVISORS SRL privind proiectul pe Schema de ajutor de stat privind finantarea costurilor salariale –HG 332/2014-maxim 50% nerambursabil, ni s-a emis Acordul de finantare nr 38/22.05.2015.
Conform contractului de prestari servicii, societatea a beneficiat de asistenta din partea consultantului si in implementarea proiectului, urmeaza sa depunem ultima cerere de rambursare.

În baza competentei si profesionalismului de care a dat dovada, recomandam fără rezerve, oricărei organizaţii, serviciile SC REI FINANCE ADVISORS SRL. Laura Moraru – S.C. KIREYEST SRL

 

In urma serviciilor prestate de catre SC REI FINANCE ADVISORS SRL privind proiectul pe Schema de ajutor de stat privind finantarea costurilor salariale –HG 332/2014-maxim 50% nerambursabil, ni s-a emis Acordul de finantare nr 163/16.06.2017 si suntem in implementare cu proiectul, urmeaza sa depunem prima cerere de rambursare.

Recomandam fără rezerve, oricărei organizaţii, serviciile  SC REI FINANCE ADVISORS SRL – Adrian Ceposu – S.C. COMET S.S.C SRL

 

În calitate de beneficiar al contractului 48/22.03.2016 de prestări servicii privind Schema de ajutor de stat privind finantarea costurilor salariale –HG 332/2014-maxim 50% nerambursabil, valabil până în data de 22.03.2020, ni s-a emis Acord de finantare si suntem in implementare cu proiectul, urmeaza sa incasam prima cerere de rambursare.

Recomandam serviciile SC REI FINANCE ADVISORS SRL- Doina Serbiniuc – S.C PATISGAL SRL

Schema de ajutor de stat HG 807/2014 modificata prin HG 476/2018 finanteaza proiecte de investitii de minim 3 mil euro-50% nerambursabil

Pe 9 iulie a fost adoptata HG 476/2018 care modifica HG 807/2014 ce reglementeaza acordarea ajutoarelor de stat pentru companii din domeniul productiei.
Conform HG 476 sunt eligibile companii nou infiintate sau existente, IMM –uri sau companii mari care doresc sa acceseze finantare nerambursabila pentru proiecte de investitii (constructie hala noua, extindere, achizitie echipamente noi) in valoare de minim 3 mil euro.
Se acorda 50% nerambursabil cu exceptia Regiunii Vest (Arad, Timis, Hunedoara, Caras) unde companiile primesc doar 35% nerambursabil.
Bucuresti si Ilfov-10%.
La inceputul lunii august va fi publicat ghidul consolidat, iar ulterior va fi anuntata deschiderea sesiunii, cel mai probabil pentru septembrie-octombrie.
Avand in vedere principiul “primul venit, primul servit” dat de articolul care metioneaza ca proiectele depuse dupa epuizarea bugetului alocat vor fi returnate beneficiarilor,se recomanda pregatirea proiectelor si depunerea acestora in primele zile de la deschiderea sesiunii.
Schema functioneaza pe mecanismul cererilor de rambursare, nu se acorda avans; rambursarile se pot realiza gradual, pe faze de lucrari/achizitii echipamente.
Pentru a depune proiectul companiile ar trebui sa aiba terenul, un proiect minimal de arhitectura si deviz general-in cazul in care se depune un proiect cu constructie de hala/achizitie echipamente, oferte pentru echipamente, un flux tehnologic foarte clar si previziuni financiare care sa prognozeze plata de taxe si impozite pe 5 ani in exact acelasi cuantum cu ajutorul de stat primit.
In cadrul planului de afaceri societatea trebuie sa demonstreze existenta unor contracte ferme pe termen mediu si lung (minim 3-5 ani) pentru vanzarea produselor care vor rezulta din noul proiect de investitii.
Un aspect pozitiv al HG 476/2018 este faptul ca se permite demararea investitiei imediat dupa depunerea cererii de finantare, aspect care nu era permis inainte decat dupa emiterea Acordului de finantare, ceea ce bloca investitia timp de minim 1 an.
Beneficiarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca vor trebui sa probeze sursa cofinantarii proiectului-credit bancar –scrisoare de confort, imprumut intragrup sau din resurse proprii daca situatiile financiare pe 2017 permit.